Dobrodošli, naj se fizikalni boji pričnejo!

Prijava

Ker so problemi lahko precej obsežni, boš na predtekmovanju sodeloval/a s predlogom rešitve, zato je strah, da problema nebi rešil/a v celoti odveč (če pa problem rešiš, toliko bolje)!

Na predizboru bo vsak tekmovalec predstavil svoj predlog rešitve. Vsak problem lahko prevzame le en tekmovalec, zato pohiti s prijavo! V kolikor bodo vsi problemi že zasedeni se bo odprlo dodatna mesta pri vseh nalogah.

Na tekmovanje se prijaviš v nekaj preprostih korakih:

 1. Preveri, kateri problemi so še prosti (link)
 2. Izberi si problem, ki ga boš reševal/a za predizbor (seznam vseh problemov najdeš na dnu strani)
 3. Pod psevdonimom/kodo se vpiši v tabelo (link)
 4. Kontaktiraj mentorja ekipe na jost.stergar(afna)fmf.uni-lj.si z zadevo ‘IPT19-prijava’ v vsebino pa zapiši še izbran problem, ime in priimek ter psevdonim, ki si ga uporabil/a za izbiro problema (čim hitreje po vpisu v tabelo)
 5. Loti se reševanja in se pripravi na predstavitev (dodatne informacije na dnu strani)

Kaj tekmovanje IPT sploh je in kako poteka?

IPT (International Physicists’ Tournamet oziroma mednarodno fizikalno tekmovanje) je svetovno tekmovanje v reševanju in predstavljanju fizikalnih problemov. Tekmovanje svoje začetke beleži v Rusiji, od koder se je razširilo po vsem svetu. Vsako leto mednarodna komisija postavi več problemov, ki se nanašajo na vsakdanje in malo manj vsakdanje fizikalne pojave. 20 ekip šestih študentov iz velikih svetovnih univerz nato probleme poizkuša kar se da temeljito obravnavati. Rešitve problemov lahko segajo tako od teoretičnih rešitev, preko pojasnjevanja pojavov ob pomoči simulacij, pa do eksperimentalnih rešitev. Najboljše obravnave problemov ponavadi vsebujejo vse tri vidike.

Veliki finale vsakoletnega tekmovalnega dogajanja je medsebojno tekmovanje vseh udeležencev. Vse prijavljene ekipe se razdeli v več tekmovalnih skupin, znotraj katerih sodelujejo v fizikalnih bojih. Fizikalni boji potekajo z menjavanjem vlog udeležencev tekom 3 krogov. V vsakem krogu ekipa prevzame vlogo poročevalca, nasprotnika ali moderatorja. Vsaka ekipa tako dobi priložnost predstaviti svojo rešitev, nasprotovati rešitvi druge ekipe in moderirati debato med ekipami in ostalimi udeleženci tekmovanja. Celoten potek ocenjuje mednarodna ekipa žirantov, ki odloča tudi o končni oceni vsake ekipe. Najboljše 3 ekipe se nato zadnji dan v velikem finalu pomerijo za prestižni naziv zmagovalca IPT.

Tekmovanje zaradi mednarodne narave v celoti poteka v angleškem jeziku.

Za koga je tekmovanje primerno?

Tekmovanje je primerno za študente in študentke fizike tako prve kot druge bolonjske stopnje. Zaradi specifičnosti tekmovanja se od tekmovalcev pričakuje nekaj kompetenc (v kolikor se ti zdi, da kakšne izmed njih nimaš, je tekmovanje lahko tudi dobra priložnost za pridobivanje izkušenj in izboljševanje znanja):

 • dobro poznavanje osnovne fizike
 • poznavanje ali pripravljenost spoznati kakšne prijeme iz višje fizike
 • delo z računalnikom pri pripravi poročil, predstavitev in obdelavi podatkov
 • dobro znanje angleščine in sposobnost javnega nastopanja

Kaj udeležba na tekmovanju nudi tekmovalkam in tekmovalcem?

Za študent(k)e ima tekmovanje kar nekaj prednosti:

 • poglabljanje fizikalnega znanja na zabaven in zanimiv način
 • možnost izdelave seminarja iz izbranega rešenega problema (ob primerni predstavitvi in izdelavi pisnega izdelka)
 • možnost objave dela v reviji Matrika ali kakšni drugi ustrezni publikaciji

Poleg tega pa tudi:

 • spoznavanje z metodami obdelave podatkov
 • pridobivanje izkušenj s samostojnim raziskovalnim delom
 • spoznavanje z eksperimentalnimi in teoretičnimi metodami
 • poglabljanje znanja računalniških simulacij
 • odlična vaja v pripravi raziskovalnih poročil in javnem nastopanju

Navodila za delo:

Si se prijavil/a na tekmovanje? Odlično! Spodaj najdeš nekaj navodil in praktičnih nasvetov, kako se lotiti dela in kaj te še čaka 🙂

 • pripravi pisni predlog rešitve (pisno poročilo, do nekaj strani, pdf), ki naj vsebuje
  • pregled literature (ugotovi, kaj je bilo na področju rešitve problema do sedaj že narejeno v strokovni literaturi in pripravi povzetek ugotovljenega)
  • identifikacijo glavnih fizikalnih konceptov, ki so potrebni za pojasnjevanje problema (z opisom, kako bi lahko vplivali na tvojo izbrano metodo in rezultate)
  • predlog metode (lahko je na podlagi preprostega eksperimenta, simulacije ali teoretičnega računa)
  • če ti uspe, je dobrodošla tudi poenostavljena rešitev, ki nakazuje izvedljivost predlagane metode (proof-of-concept)
  • zaključek in diskusijo, ki se osredotoči na prednosti, slabosti, morebitne težave in možnje nadgradnje metode/rešitve problema
 • pošlji predlog mentorjema ekipe do 1. 11. (Jošt Stergar in Simon Čopar)
 • pripravi predstavitev (okvirno 5 minut)
 • predstavi svoje delo pred ostalimi tekmovalci, udeleženci in strokovno žirijo na predtekmovanju.

Na predtekmovanju bomo izbrali kandidat(k)e za ekipo, ki bodo dobili možnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju. Iz vrst izbranih kandidatov/k se bo nato do pomladi sestavilo ekipo, ki bo zastopala našo fakulteto na tekmovanju. Svoje rešitve boste predstavili tudi na lokalni izvedenki tekmovanja, ki bo predvidoma v decembru. Za udeležbo na mednarodnem tekmovanju je tedaj potrebno pokazati zadostno stopnjo pripravljenosti. Enega izmed problemov se po potrebi odda mednarodni komisiji iz vrst organizatorjev tekmovanja že vnaprej in služi kot podlaga za izbor 20 ekip, ki se lahko udeležijo velikega dogodka. Ta bo letos na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) v Švici.


Problemi 2019

 1. Tesla coil engine

When a thin metal wire is placed on top of a Tesla coil, the wire shoots off sparks from  its ends and acquires a rotational motion, as if propelled by the sparks.
Explain the phenomenon. Optimize the electrical and mechanical part of the setup to obtain the maximum rotational speed. What is the efficiency of such an engine compared with conventional electric engines?

 

 1. Yut

When making a choice or playing a game, we employ methods such as tossing a coin, rolling dice, or, throwing a Yut stick. Yut sticks are roughly half-cylindrical in shape and as such it is much easier to bias the outcome of up vs. down than it is for a coin or dice. If the floor is soft, then the stick is likely to have its flat side up, as the round side has a larger surface. If the floor is hard and the stick is ‘rolled’, the stick is likely to have its round side up. How does the probability of the outcomes depend on the relevant parameters?

 

 1. Apples and Oranges

A simple radio can be made even from a potato. Will the quality of the sound depend on the fruit/vegetable type and/or any other parameters? What hypothetical plant could provide high fidelity sound? Can the setup be modified in order for it to work as a radio transmitter?

 

 1. Escaping helicopters

Certain species of trees (such as maple, ash, or the guapuruvo) produce a type of dry fruit known as a samara. It has a winged structure that allows the seeds to be carried by the wind over large distances.  How does the terminal speed of a samara depend on the relevant parameters?  Is it more efficient than a parachute?

 

 1. Water dancing ball

When a ball lying on a hard and flat surface is hit by a jet of water that falls perpendicular to the surface, it may start to oscillate. Investigate how the oscillations depend on the relevant parameters.

 

 1. Broken pencils

It is universally believed that the fall of a pencil leads to the breakage of its graphite rod. What is the probability of fracture? How does this probability depend on the height of the fall and the length of the pencil? Propose an effective non-invasive technique to test whether the rod of a pencil is damaged.

 

 1. Drunken glass

Sometimes, when we place a glass upside down on a wet flat table, it starts moving. Investigate its speed dependence on the relevant parameters and try to maximize it.

 

 1. Runaway bubbles

Bubbles float in all directions when a jet of water pours from the tap into a container. Investigate the distribution of the distance to the jet from which bubbles escape, and its dependence on the impact velocity of the jet with the water and the depth of the water tank. Will the situation qualitatively change in a waterfall?

 

 1. Rail track divination

The sound of an approaching train, propagating in metals, reaches our ears earlier than the train arrives. Is it possible to estimate the distance to the train and speed of its movement using this phenomenon? Estimate the accuracy and precision of your method.

 

 1. Cup flyers

A lightweight cup flyer thrown horizontally with a high backspin initially rises against gravity.
Consider a flyer with a center of mass that is shifted from its geometrical center. Explain the flyer’s trajectory and discuss the influence of the center of mass location and other relevant parameters on the maximum height and the stability of the flight.

 

 1. Circle magnet

If you stack many small cylindrical magnets, the resulting stick of the magnets will have some elasticity. Is it possible make it sufficiently elastic to join both ends of the magnet stick? If yes, what is the minimal attainable ratio of the radius of the resulting circle of magnets to the single magnet radius?

 

 1. Jet charged!

With charged rods or balloons one can make a fine water jet bend. Study the jet trajectory. What is the smallest radius of curvature of the water jet that can be achieved? Are loops or helices possible?

 

 1. String shooter

A closed loop of string fed between two high-speed rotating wheels seems to defy gravity. Explain the overall shape of the loop and investigate the propagation of waves on the string.

 

 1. Solar cell characterizer

Propose and implement a method to determine the irradiance and color temperature of a light source by using solar cell materials? How accurately can they be measured? What are the limitations of your method? What are the relevant parameters?

 

 1. Pouring a Sandcastle

Take a large flat dish (of at least 30 cm in diameter) and fill it with water to a 2cm depth. Next, gently pour 1 liter of dry sand on it from a height of around 40 cm. After a few seconds, a sand stalagmite starts to rise from the dish. What is the maximal height you can reach by this construction method? What are the most relevant parameters controlling that maximal height?

 

 1. Camera inception

If you project in real time what a camera is recording and use that camera to film this projection, you will see a pattern of recursively nested images (the so-called Droste effect). Due to the finite speed of light and processing time of the camera, each image will be slightly shifted in time. Determine under what conditions can the effect be used to measure the speed of light.

 

 1. Lab Shock Diamonds

Shock Diamonds are diamond-shaped structures appearing in the super-sonic flow exhaust from a propelling nozzle. Although very common in the exhaust of aerospace propulsion system, the phenomenon may also appear in other systems. Using standard laboratory equipment, construct a setup to effectively observe Shock Diamonds, specifying the important parameters and methodological considerations employed in their creation and observation.
Investigate the dependence of the shape and number of diamonds on the important parameters. What properties of the gas and jet can be inferred from your observations?